W numerze 2 (3-4) "BAS. Studia Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" - Repatriacja i polityka repatriacyjna -  ukazał się artykuł:

Marek Gawęcki Polacy w Azji Centralnej. Analiza czynników kształtujących zesłańczą zbiorowość i jej stan obecny.

Artykuł jak i cały numer dostępny jest w internecie:

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EF7CED63FC43B7C2C1257B7A002D647F/$file/Strony%20odStudia_BAS_34-5.pdf