Ciekawe strony internetowe

Azja Środkowa

Acces to Mideast and Islamic Resources (AMIR) - Subject Catalog Almisbah - Database"Евразия" – prywatne centrum informacyjno-badawcze, specjalizujące się w państwach Azji Środkowej. Dziedziny badań: życie codzienne państw regionu, stosunki międzynarodowe oraz konflikty, liderzy i partie polityczne, ruchy społeczne, wybory, a także zagadnienia gospodarcze i militarne.

Aga Khan Development Network - Grupa agencji rozwoju działających w obszarze ochrony środowiska, zdrowia, edukacji, kultury, architektury, mikrofinansowania, rozwoju obszarów wiejskich, zmniejszenia skutków awarii, promocji przedsiębiorstw sektora prywatnego i rewitalizacji zabytków na świecie, m.in w Azji Środkowej.

Алтай трансграничный – strona Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej „Nasz wspólny dom – Ałtaj", stanowiąca informacyjną przestrzeń dla regionu całego Wielkiego Ałtaju – Ałtajskiego Kraju I Republiki Ałtaj w Rosji, Wschodnio-kazachstańskiego obwodu w Kazachstanie, Sincian w Chinach oraz Zachodniej Mongolii.

Аналитический Центр «Prudent Solutions (Разумные Решения)»

ASIAC - Stowarzyszenie Studiów Włoskich w Azji Środkowej i na Kaukazie

Asia Times Online – strona zawierająca publikacje na temat kwestii politycznych, geopolitycznych, ekonomicznych i biznesowych, pisane z perspektywy Azji. To odróżnia to źródło od głównego nurtu mediów anglojęzycznej, której sprawozdawczość w sprawach azjatyckich pisana jest na ogół przez ludzi Zachodu, dla Zachodu

Asian Studies – biblioteka wirtualna

Azjatycki Bank Rozwoju

Bashiri Working Papers on Central Asia and Iran

CA-NEWS - portal informacyjny, na którym dokonywany jest codzienny monitoring środków masowego przekazu i prasy państw Azji Środkowej.

Carnegie Endowment for International Peace – Region Centralnej Azji

CEMOTI - a journal devoted to the social and political sciences

Center for Economic Research - strona niezależnego think-tanka doradczego wobec rządu uzbeckiego i jego partnerów prywatnych i społecznych, zajmującego się badaniami nad procesem politycznej, społecznej I gospodarczej transformacji państw Azji Środkowej.

Central and Inner Asia Studies (CIAS)

Центральная Азия, Кавказ и Урало-Поволжье - Centrum Studiów Azji Środkowej, Kaukazu i Uralo-Powołża w Instytucie Orientalistyki Rosyjskiej Akademii Nauk

Центральная Евразия - autorski projekt Vladimira Paramonova - informacje, teksty analityczne i prognostyczne, książki i raporty o tematyce politycznej, gospodarczej

Центральноазиатский исторический сервер - strona poświęcona historii, genealogii, etnografii i archeologii ludów środkowoazjatyckich, syberyjskich, uralskich I dalekowschodnich.

ЦентрАзия – konsekwentnie aktualizowana strona internetowa zawierająca analizy, newsy, biografie, komentarze ogromnej rzeszy specjalistów, badaczy, polityków i dziennikarzy dotyczące wydarzeń i zjawisk mających miejsce w regionie Azji Środkowej, a także Rosji, Chin, Indii, Iranu i Turcji.

Central Asia & Caspian Basin Program - The National Committee on American Foreign Policy's Central Asia/Caspian Sea Basin Region Project (CA Project)

CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS Journal of Social and Political Studies

Central Asia - Caucasus Analyst

Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program

Central Asia Monitor - portal informacyjny

Central Asia Online - portal informacyjny

Central Asia Program at the Elliott School Washington

Central Asian Region - strona poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa regionalnego w Azji Środkowej. Na stronie znajdują się odnośniki do publikacji głównych rosyjskich i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie stosunków międzynarodowych i politologii.

CentralAsia-SouthCaucasus.com - strona internetowa, zawierająca forum ISSYK-KUL, wspólny projekt Fundacji Pokoju Sasakawa (SPF) w Japonii, Asian Dialogue Society (ADS) oraz Międzynarodowego Centrum Goa w Indiach (ICG)

Central Asia Star - portal informacyjny dotyczący wszelkich aspektów życia w regionie Azji Środkowej

Central Asian Studies World Wide

Chakhma - Badachszan - strona poświęcona historii, etnografii i kulturze ludów Badachszanu.

China-Eurasia Forum

Danish Society for Central Asia

„Diaspora przedstawicieli ludów pamirskich – Pamir" - strona internetowa tejże międzynarodowej organizacji społecznej w Sankt Petersburgu.

ECAI Silk Road Atlas

EURASIA.com.ru

Eurasia Foundation - strona internetowa utworzonej w USA pozarządowej instytucji wspomagającej nowe niezależne państwa na terytorium byłego ZSSR w tworzeniu silnej gospodarki rynkowej w ramach przejrzystych struktur demokratycznych.

Eurasian Dialogue – strona NGO, której głównym celem jest ułatwienie dialogu akademickiego, kulturalnego i młodzieży pomiędzy poszczególnymi regionami, poprzez organizację konferencji międzyregionalnych dla uczonych, ulepszenie kanałów informacji i programów wymiany studentów i wydarzeń kulturalnych. Skupia się głownie na Europie i Azji Środkowej

EurasiaNet – portal informacyjno-analityczny prowadzony przez pracowników projektu Central Eurasia w Open Society Institute w Nowym Jorku. Zawiera informacje I analizy na temat rozwoju politycznego, ekonomicznego, społecznego I środowiskowego w państwach Azji Środkowej, Kaukazu, a także w Rosji I środkowo- I południowo-wschodniej Azji.

Eurasica.ru - Евразийский исторический сервер - strona poświęcona historii ludów Eurazji

Фергана.news - regionalny portal informacyjny, skupiający się przede wszystkim na problemach państw leżących wokół Doliny Fergańskiej, jak również zajmujący się analizą wpływów rosyjskich, amerykańskich i chińskich na tereny Azji środkowej. Dziedziny badań: polityka, gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, społeczeństwo, historia.

Forum 18 News Service – strona zawierająca raporty i analizy na temat łamania wolności myśli, sumienia i wyznania. Skupia się na regionie Azji Środkowej, Kaukazu Południowego, Rosji i na Białorusi. Publikowanie są także analizy dotyczące Turcji i Chin

IACD -Institute of Asian Culture & Development

ICAF - India-Central Asian Foundation

Institute for War and Peace Reporting - strona poświęcona działaniom prowadzonym przez  międzynarodową organizację działającą na rzecz rozwoju mediów lokalnych w takich regionach jak Afganistan, Kaukaz, Azja Środkowa, Iran, Irak, Bałkany, Afryka.

Institut fran ais d Etude sur l Asie centrale

Instytut Religii i Polityki - strona internetowa rosyjskiego instytutu badawczego, w całości poświęcona zagadnieniu interakcji i wzajemnych powiązań między religią islamu a polityką na świecie i w Rosji.

International Crisis Group

Islam News - projekt informacyjny rosyjskich muzułman. Zawiera nowości, analizy i komentarze dotyczące muzułmanów w Rosji i na świecie.

Juldu.com – wirtualny przewodnik trekkingowy po Wakhanie i afgańskim Pamirze

Kamoludin Abdullaev – strona historyka z Tadżykistanu przedstawiająca historię Azji Centralnej od 1860 roku

Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi - The Center For Black Sea and Central Asia (KORA) is a research center of Middle East Technical University (METU), Ankara

Laender-Analysen - eksperckie oceny bieżących wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych w pięciu krajach Azji Środkowej: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

Magazyn "Центральная Азия и Кавказ" – szeroka baza danych na temat państw Azji Środkowej, dostępna w wersji rosyjsko- i angielskojęzycznej.

Międzynarodowy Eurazjatycki Instytut Badań Ekonomicznych i Politycznych - strona internetowa instytutu, w obszarze badań którego znajdują się państwa z przejściowymi modelami ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego, leżące u styku kultur Wschodu i Zachodu. Głównym przedmiotem zainteresowań Instytutu są kraje Azji Środkowej.

"Наследие древних цивилизаций"- niekomercyjny projekt, którego celem jest stworzenie bazy informacji na temat historii I kultury narodów turkijskich.

NCEEER - National Council for Eurasian and East European Research

NewEurasia – nowoczesny prywatny angielskojęzyczny blog internetowy. Zawiera wiadomości i opinie na temat wydarzeń kulturalnych, gospodarczych i politycznych w regionie Azji Środkowej i Kaukazu.

Обзор Центральной Азии - The review of Central Asia

Open World Asia - czasopismo internetowe o Azji. Wydarzenia, ludzie, geografia, stosunki międzynarodowe.

Право и СМИ Центральной Азии - strona poświęcona regulacjom prawnym dotyczącym środków masowego przekazu w Azji Środkowej.

Pravoslavie.uz - strona internetowa poświęcona historii i współczesnej sytuacji Cerkwii Prawosławnej w Azji Środkowej.

Program dot. Azji Centralnej i Kaukazu - strona poświęcona działaniom prowadzonym w ramach programu badawczego, będącego inicjatywą Centrum Davisa dla Badań nad Rosją I Eurazją na Uniwersytecie Harvarda.

Robert M. Cutler - Consultant-Researcher-Educator in Post-Cold War International Affairs

Silk Road Journal

SOAS - University of London - jedyna instytucja szkolnictwa wyższego w Europie, specjalizująca się w badaniach nad Azją, Afryką oraz nad Bliskim i Środkowym Wschodem.

SRAS – The School of Russian and Asian Studies

Steppe Magazine - A Central Asian Panorama

Stránky o Střední Asii

Суфизм.ру - strona poświęcona zjawisku sufizmu.

Terra America – rosyjski portal współczesnej amerykanistyki

THE CENTRAL ASIAN PAGES

The Central Eurasian Studies Society (CESS) - strona internetowa prywatnej organizacji non-profit, założonej w Ameryce Północnej przez uczonych, badających region Środkowej Eurazji - jej historii, języków, kultur oraz współczesnych państw i społeczeństw.

The European Society for Central Asian Studies (ESCAS)

The Jamestown Foundation - źródło informacji na temat wewnętrznych mechanizmów zamkniętych społeczeństw totalitarnych

The Musical Nomad - About Central Asia

The University of Sydney - Central Asian Programme

Times – Central Asia - English Language Newspaper in Central Asia

Толстый Журнал – magazyn centralnoazjatycki, zajmujący się publicystyką, analityką oraz reportażem.

TRANSITION (TOL) - organizacja non-profit założona w celu wzmocnienia profesjonalizmu, niezależności i wpływu mediów w krajach postkomunistycznych Europy i byłego Związku Radzieckiego.

Тренд – informacyjno-analityczna agencja badawcza będąca jednym z liderów regionalnego rynku informacyjnego. Zawiera nowości i analizy z regionu Kaukazu Południowego, Azji Środkowej oraz całego regionu kaspijskiego.

Turkestan Album - Prints and Photographs Reading Room, Library of Congress

Uighur Narod - portal internetowy na temat narodu Ujgurów. Historia, folklor, kultura, religia, katalog stron dot. Ujgurów.

UM School of Law-Central Asia Law Initiative - strona internetowa zawierająca kodeksy I konstytucje państwa Azji Środkowej I Kaukazu

UNESCO Collection of History of Civilizations of Central Asia

University of California, Berkeley - Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies

USAK - ISRO - International Strategic Research Organisation

Voice of Freedom Central Asia – regionalny portal informacyjno-analityczny poświęcony sytuacji praw człowieka w Azji Środkowej.

World Bank Group Europe and Central Asia

World History Archives History of Central Asia

www.ciolek.com- Asia Pacific Research Online – strona dr Matthew Ciolek, badacza z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego

"Время Востока" - projekt realizowany przez Instytut Analiz Strategicznych i Prognoz (ISAP), na rzecz dostarczania rzetelnej informacji na temat warunków politycznych, gospodarczych i społecznych w krajach Azji Środkowej oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

YesPakistan.com

Zakład Badań Wschodnich INP UW - strona Zakładu Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego., Międzynarodowy program badawczy Współczesna Azja Centralna

Zakład Turkologii Mongolistyki i Koreanistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zentralasien Seminar - Instytut Studiów Azji i Afryki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie

Zgromadzenie Parlamentarne Wspólnoty Niepodległych Państw

Źródła - Azja Środkowa

 

Kirgistan

24.kg - kirgiska agencja informacyjna

Adviser.kg - baza danych na temat ustawodawstwa Republiki Kirgistan

AKIpress – pierwsza w Kirgistanie niezależna agencja informacyjna z siedzibą w Biszkeku

Azattyk - kirgiska wersja Radia Wolna Europa

FOR.kg - historia, nowości, kurs walut, pogoda i katalog stron – Kirgistan

Gezitter – niezależny opozycyjny portal zawierający tłumaczenia kirgiskojęzycznych gazet na j. rosyjski

Internews – kirgiska agencja informacyjna

Кабар - kirgiska agencja informacyjna

Кыргыз Ордо - portal społecznościowo-dyskusyjny dla Kirgizów

Лимон – internetowe wydanie gazety dla młodzieży. Główna tematyka to muzyka, rozrywka, edukacja, technologie komputerowe itp.

MSN online – Газета "Моя Столица" -  internetowe wydanie gazety społeczno-politycznej wydawanej w Biszkeku

Новости-kg - niezależna gazeta informacyjna

NTS - strona internetowa informacyjno-rozrywkowego kirgiskiego kanału TV

Общественный рейтинг - internetowe wydanie tygodnika społeczno-politycznego

Ошский Ресурсный Центр Средств Массовой Информации (ОРЦ СМИ) – centrum informacyjne założone w Oszu przez UNESCO. Portal informacyjnych dot, wydarzeń w regionie oszskim w Kirgistanie.

ПравдаKG - niezależna społeczno-polityczna gazeta internetowa: nowości, analizy, komentarze, biznes forum, ogłoszenia

Вечерний Бишкек - internetowe wydanie gazety - lidera na prasowym rynku Kirgistanu

ЗАМАНДАШ - strona Stowarzyszenia Kirgiskich Diaspor w Rosji i Kazachstanie