7105

Ważnym zadaniem służby dyplomatycznej i konsularnej jest inspirowanie i wspieranie współpracy naukowej. Dobrze się stało, że nasi dyplomaci czynnie wzięli udział w uroczystościach jubileuszu  osiemdziesięciolecia najstarszego uniwersytetu kazachstańskiego – Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al Farabi w Ałmaty. Uczelnia ta dobrze jest znana w Polsce i wielu naszych uczonych ma z nią ugruntowane kontakty naukowe.
Zażenowanie jednak wzbudziła forma, jaką nasi dyplomaci wybrali dla uczczenia tego wydarzenia.   Konsul Generalny w imieniu Prezydenta RP wręczył  30 maja br. rektorowi tej uczelni, akademikowi, prof. G. Mutanowowi Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.  Wydaje się, że bardziej sensowne byłoby uhonorowanie uczelni stosownym na tę okoliczność medalem  niż  wręczenie wysokiego odznaczenia polskiego jej obecnemu rektorowi, bardzo sprawnemu menadżerowi, ale i osobie której prze kilku miesiącami udowodniono plagiat. Sprawę wykryto podczas oceny publikacji przedstawionej do Nagrody Państwowej. Przy okazji wykazano, że i w innych swych publikacjach pan rektor nie przykładał należytej wagi do udokumentowania źródeł swych publikacji. Oto co pisała ówczesna prasa:


http://www.gorodpavlodar.kz/News.html&file=article&sid=26028
httphttp://newsn.kz/zakon/плагиат-г-мутанова-полностью-доказан

html://www.time.kz/articles/chastnyj/2013/09/03/komissija-vipolnima

Rektor mimo druzgocących dowodów, do winy się nie poczuwa i nadal piastuje swe stanowisko. W stosownym piśmie wsparcia udzielił mu „kolektyw uniwersytecki”.  Kawaler wysokiego polskiego odznaczenia stał się przedmiotem internetowych komentarzy graficznych, tak zwanych demotywatórów, bardzo popularnych w medialnej „przestrzeni postsowieckiej”. Oto tylko niektóre z nich:

www.zakon.kz/top_news_456266-rektor-kaznu-galimkair-mutanov-stal.html