Central Asian Intellectuals on Islam.

Read more: Central Asian Intellectuals on Islam. 

Przed kilkoma dniami ukazała się interesująca publikacja berlińskiego Zantrum Modern Orient poświęcona islamowi widzianemu z perspektywy intelektualistów środkowoazjatyckich. Redaktorem tej interesującej pracy zbiorowej jest dr Sophie Roche. Publikacja poświęcona jest pamięci zmarłej w 2012 roku dr Dinie Wilkowsky. Zarówno dr Roche jak i dr Wilkowsky były gośćmi naszego Centrum Badań Środkowoazjatyckich UAM. Zamieszczony tekst dr Wilkowsky pierwotnie był publikowany jako zeszyt 2 naszych Poznańskich Studiów Środkowoazjatyckich.

W prezentowanej publikacji znalazły się następujące artykuły:

- Sophie Roche, Jeanne Feaux de la Croix, Connecting Life and Work: Central Asian Intellectuals  Debating Islam,

- Sheih Abdsattar Haji Derbisali, Islamic Civilization and Kazakhstan,

- Vitaly V. Naumkin, Islam in Central Asia: Religion and Politics,

- Dina Wilkowsky, Islamic Education in Post-Soviet Kazakhstan,

- Ashirbek K. Muminov, Islamic Groups in Contemporary Kazakhstan: Current Situations and tendencies of Development,

- Zifa-Alua Auezova, Writing a History of Kazakhs at the Beginning of the Twentieth Century: The Shezhere (Genealogy) of Shakerim Qudaiberdiyev,

- Muhiddin Kabiri, The Role of the Islamic Revival Party in the Politics of Islam in Tajikistan,

- Alikhan M. Baimenov, State and Religion: Faith in the Context of Modernization,

- Elmira Kochumkulova, Re-Islamization in Post-Soviet Kyrgyzstan: A Case Study of Kyrgyz Funeral Customs.

КЫРГЫЗЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ – ОДНА КУЛЬТУРА ОДНОГО НАРОДА?

Read more: КЫРГЫЗЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ – ОДНА КУЛЬТУРА ОДНОГО НАРОДА?The main aim of this paper is to show the cultural specificity of the Kyrgyz people in Kyrgyzstan and the Kyrgyz minority living as an indigenous population in China, Tajikistan and Afghanistan. The paper highlights the main elements of Kyrgyz culture.

Creation of the national state in Kyrgyzstan had significant impact on the Kyrgyz national consciousness. It aroused an interest in the history of their nation. Historical constructs were presented to the population on the ancientness and certain exclusivity of the Kyrgyz ethnic group to which many inhabitants belonged. For all Kyrgyz, in all investigated areas, there is a relatively high historical awareness of membership to the Kyrgyz nation. All Kyrgyz living beyond the Kyrgyzstan border very similarly perceive the creation of a national state. It is a symbol of their national identity, which they look upon with a certain respect.

Tracing jihod and shahid through local narratives in Tajikistan

Read more: Tracing jihod and shahid through local narratives in TajikistanThe last decade has seen a wealth of literature on the topic of jihad(struggle, war) and shahid (martyr) based on theological discussions, historical documents and internet reports, making yet another study seem almost superfluous. My approach here is of a more anthropological nature in the sense that I base my work on people’s ideas and concepts regardless of whether they are scientists, religious personnel, political actors or ordinary people. This allows me to take other lines of continuity and discontinuity in the debate than theological texts and their authors would allow. Although these texts still influence Tajik religious authorities, I look only marginally at their textual references, concentrating instead on the (re)production of concepts.

Issues of Islamic Education in post-Soviet Kazakhstan

Read more: Issues of Islamic Education in post-Soviet KazakhstanNiniejszy artykuł analizuje zagadnienie edukacji islamskiej w postsowieckim Kazachstanie i koncentruje się na zewnętrznych i wewnętrznych „aktorach” grających istotną rolę w jej rozwoju. Autorka zastanawia się, jaki jest kierunek ich działalności, co wnoszą i czy ich cele odpowiadają wymogom aktualnej sytuacji społecznej i politycznej w Kazachstanie. Od momentu uzyskania niepodległości przez Kazachstan, jego przemiany polityczne, gospodarcze i kulturowe budzą duże zainteresowanie świata muzułmańskiego, co przyczyniło się do wzrostu aktywności niektórych arabsko-islamskich organizacji charytatywnych w południowym Kazachstanie. Jednocześnie przed oficjalnym islamem w Kazachstanie stanęło aktualne i bardzo ważne zadanie utworzenia systemu edukacji religijnej. Autorka zakłada, że dokładniejsze zbadanie wysiłków podejmowanych przez wewnętrznych i zewnętrznych aktorów w celu wzmocnienia sieci edukacji muzułmańskiej w Kazachstanie przyczyni się w znacznym stopniu do zrozumienia przemian zachodzących obecnie w lokalnej odmianie islamu.