W jednym z budapeszteńskich parków pojawiła się uliczka upamietniająca stalicę Kazachstanu.

ul. ASZTANA 2