Poznańskie badania środkowoazjatyckie

Dzieje poznańskich badań środkowoazjatyckich sięgają połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Za ich początek możemy uznać 8 miesięczny pobyt stypendialny etnografa, Zbigniewa Jasiewicza , pracownika ówczesnej Katedry Etnografii w Uzbekistanie i Tadżykistanie Rezultaty badań w tych ówczesnych republikach sowieckich zostały przedstawione w licznych artykułach naukowych i popularnonaukowych, zaś monografia „Uzbecy. Studia nad przeobrażeniami spoleczno-kulturowymi w XIX i XX wieku” do dziś stanowi cenione źródło wiedzy. Praca ta była też podstawą habilitacji jej autora.   Problematyka środkowoazjatycka zaczęła też zajmować poczesne miejsce w zajęciach dydaktycznych.