Ukazał się tomik wierszy młodego kazachskiego poety Toktarali Tanżaryka. Poeta oraz tłumacz - prof. Henryk Jankowski z naszego uniwersytetu nominowani są do nagrody "Europejski Poeta Wolności" w konkursie, którego organizatorem jest Miasto Gdańsk. Rezultaty konkursy zostaną ogłoszone już 21 marca.

Toktarali Tanzaryk-okładka

Toktarali Tanżaryk ur. 1982 w Chinach w okręgu kazachskim Künes. Obecnie mieszka w Kazachstanie, we wsi Taldybulak. W 2008 r. ukazał się jego tomik poezji Tün paraqtarı ‘Stronice nocy’. Swoje wiersze zamieszczał w czasopismach oraz internetowych portalach literackich i społecznościowych. W związku z krwawymi wydarzeniami spowodowanymi rozprawą policji ze strajkującymi robotnikami w Żanaözen i Szetpe, w grudniu 2011 publicznie wygłaszał swój wiersz „Przekleństwo”, potępiający okrucieństwo. Współpracował z tygodnikiem Dala men Kala, został zwolniony, znów przyjęty do redakcji, ale pismo to zostało zamknięte wraz z końcem 2013 r. Laureat literackiej nagrody Serper.