Przedstawiamy zapis wykładów Profesora Ewgenija Gontmachera, kóre odbyły się 9 i 10 grudnia 2015 w Poznaniu.

 

Wykład 1 poświęcony migracjom z Azji Środkowej i Kaukazu do Rosji:

 

Wykład 2 poświęcony obecnym stosunkom polsko-rosyjskim: