Auschwitz

Także Kirgizi oswobodzili Auschwitz

Dziennikarz Agencji KirRAG - Bakyt Tołkanow dotarł do informacji, że w składzie 60.Armii I Frontu Ukraińskiego wyzwalajacego obóz Auschwitz-Birkenau znajdowało się także 126 Kirgizów, w tym 8 oficerów. W armii tej służyli przedstawiciele 40 narodowości. Najwięcej było Rosjan - 42,2 tys. Drugie miejsce zajmowali Ukraińcy - 38 tysięcy.

(http://kyrtag.kg/news)